Estudi La ruta del tomàquet

Estudi La ruta del tomàquet. Informe sobre l’origen, recorregut i impactes socials i ambientals del tomàquet que mengem a Catalunya. La Ruta del Tomàquet no pretén ser un estudi exhaustiu. S’hi ha aspirat més aviat a esbossar pautes que ens permetin continuar reflexionant i actuant sobre les profundes contradiccions entre l’actual sistema agroalimentari global i…